recensioner

"Det är inte utan att jag känner beundran för denna kreativitet och förmåga att använda sig av berättelser som vi alla har en relation till och göra något nytt av dem. De bekanta historierna rymmer så många möjligheter, som här där de använts för att på ett lite annorlunda sätt föra fram ett politiskt budskap. Något som författarna till denna sagobok lyckats mycket bra med.” 

Malin Klingzell-Brulin, Mål och Medel.

 

"Den Malmöbaserade teatergruppen har samlat sina tidigare för scen framtagna sagor i en härligt guldig bok.

Var och en av de åtta sagorna har bearbetats från manus till bok och fått sin egen stil. Ibland är författare och illustratör densamma, ibland ligger samarbeten bakom."

- Eva Emmelin,  Skånska Dagbladet.