Banditsagor

SKAPANDE SKOLA

Som ett komplement till våra föreställningar erbjuder Banditsagor workshops för skolelever.  Tidigare har vi arrangerat allt från teaterworkshops till samtal och målet är att ge eleverna en djupare upplevelse av föreställningen och dess tematik.
Eleverna får via workshops utveckla sitt eget uttryck och sitt eget skapande via teater, lek och text. Paketen vi erbjuder ser olika ut beroende på vilken föreställning som bokas, vi är måna om att upplevelsen ska skapa en helhet. Inför skolprojekt kan vi bistå med ett ett ett stöddokument för ansökan om Skapande Skola-medel. Kopplingar till Läroplanen, LGR 11

Vår föreställningstematik kretsar ofta till människors lika värde och syftar till att väcka tankar hos  åskådaren kring människors livssituationer. I LGR-11 finns skolans övergripande mål beskrivna på följande sätt:

Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor och kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.  (LGR. Sid. 12)

 

Ämneskopplingar,  Lgr 11

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet (…). 
(Syftet med undervisning i Samhällskunskap, LGR 11, sid. 215)

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. (…)
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

(Syfte med undervisningen i Svenska, Lgr 11, sid. 247)


Intresseanmälan

Är du intresserad av ett Skapande Skola-paket till din skola?
Kontakta oss så berättar vi mer!

Bokning och mer info: kontakt@banditsagor.se eller tel. 0725-865 104.

 

test_skapandeskola.jpg

STULNA BERÄTTELSER 

Banditsagor har i samarbete med förlaget Willa Holma gett ut sagosamling för både vuxna och barn. 


Stulna berättelser? Nej, egentligen tillhör de oss alla. Här har olika författare, dramatiker, serieskapare och illustratörer, med avstamp i den traditionella folksagan, skapat åtta nya sagor. Resultatet är en mångsidig, originell sagosamling fylld med spännande illustrationer. Sagor att skratta till, förundras av, kanske också förfäras och uppröras över. Sagor som mår bra av att läsas högt och upplevas tillsammans av vuxna och barn i olika åldrar. Sagor att prata om.

 

Boken innehåller följande sagor

Gumman i rädda skogen
Text: Elin Ruth. Illustration: Ellen Norlund.

Snövit & de sju sjuksköterskorna
Text & illustration: Sara Hansson.

BOOM
Text: Manda Stenström llustration: Emil Strandberg

Pappan och allt som är farligt
Text: Viktor Algren.Illustration: Hanna Petersson

Stora Sören och Lilla Limpan
Text & illustration: Henrik Bromander

Baby Yaga
Text: Sara Tuss Efrik Illustration: Mark Efrik Hammarberg

Burger Princess
Text: Henrik Johansson Illustration: María Hergueta

Sagan om Ormen
Text: Nils Markus Karlsson och Annika Nyman Illustration: Evelina Johansson

Mer om boken

Förlag: Willa Holma förlag
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska

Boken finns att köpa: 
Bokus
Adlibris

stulna berattelser.jpg

 

 

 

 

 

 

bakgrund.jpg