Vid publicering vänligen ange fotograf Emmalisa Pauly.


Grafisk design: Sara Hansson

 


Banditsagor har i samarbete med LAB (lära, arbeta och bo) i Landskrona fram ett pedagogiskt material med fokus på läs- och skrivfrämjande.  

Frågor gällande publicering vänligen kontakta:
Amanda Lindblad, producent
amanda@banditsagor.se
tel. 0725-86 51 04