Premiär den 8 mars på Malmö Konstmuseum

 

BAKOM DEN GULA HÄCKEN